Trajtimet

Trajtime të personalizuara

Tek AB DENT në ofrojmë trajtime dentare specifike enkas për çdo pacient, bazuar në moshën e tyre dhe patologjinë, nëpërmjet një plani trajtimi të personalizuar profesional për t’iu përshtatur nevojave të pacientit.

Trajtimet Specialistike

Patologji të veçanta kërkojnë trajtime të veçanta. Ndaj në kliniken tone i vijmë në ndihme pacientëve me trajtime për probleme specifike si halitoza (era e keqe e gojës), parodontopatite (sëmundjet e mishrave të dhëmbëve) dhe patologji sistemike që shfaqen në kavitetin oral.