Ortodonti

 

Drejtoni buzëqeshjen tuaj nëpërmjet ortodontisë.

Nëpërmjet ortodontisë në mundohemi të zgjidhim problemet e keq vendosjes së dhëmbëve në nofulla dhe anomalive që shfaqen në goje. Synimi i kësaj terapie është të përmirësohet estetika dhe funksioni duke pozicionuar dhëmbët në pozicionin e tyre të përshtatshëm.

– Terapia ortodontike korrigjon:
– Keq vendosjet e dhëmbëve
– Grumbullimet e dhëmbëve
– Rrotullimet dhe shtrembërimet
– Pozicionet e nofullave dhe raportet e tyre.