Endodonti

 

Endodonti është përgjegjëse për brendësinë e dhëmbit: për trajtimin e pulpës së dhëmbit.

Endodonti, ose trajtimi i kanaleve të dhëmbëve bën të mundur ruajtjen e dhëmbit.

Kur është i nevojshëm trajtimi i kanaleve të dhëmbit?

– Thyerje e kurorës së dhëmbit
– Prishje të thella që prekin pulpën
– Trauma
– Prishje të mëdha që ekspozojnë pulpën dhe shkaktojnë infektime