Protetikë

 

Protetika është një fushe e gjerë e stomatologjisë që përfshin nga këllëfët e deri tek proteza totale.

Në këtë specialitet bëjnë pjese këllëfët dhe urat me metal-porcelan, zirkon e deri tek materialet e cilësisë me të larte. Për të përmbushur nevojat e çdo lloj moshe për zëvendësimin e dhëmbëve që mungojnë, protetika vjen në ndihmë edhe nëpërmjet protezave të pjesshme, protezave me skelet metalik, protezave elastike dhe protezave totale.