Implantologjia

 

Implantologjia është mënyra me e mire për të zëvendësuar dhembet që mungojnë dhe për të rikthyer estetiken dhe funksionin. Në mungese të një ose me shumë dhembesh, implantet dentare shërbejnë si rrënjë artificiale, për zëvendësimin e dhëmbit origjinal, dhe të ofrojnë mbështetje për elementin protetik që do të zëvendësojë dhembin e humbur.

Implantet vendosen në kockën e nofullës së poshtme ose të sipërme, sipas vendit ku është nevoja, dhe përbehen nga materiale biokompatibël si titani.