Dentistri estetike

Trajtimet dentare estetike janë në rritje si pasoje e kërkesës se shoqërisë dhe kërkesës për perfeksion. Buzëqeshja është pjese e imazhit tone dhe përmirësimi i saj sjell një sërë të mirash si rritje të vetëvlerësimit të pacientit dhe besim tek vetvetja e pacientit. Çdo pacient analizohet me kujdes, i propozohen mundësitë dhe me pas behet zgjedhja më e përshtatshme për të.

Në këtë kategori përfshihen:
– Zbardhimi dentar
– Mbushje estetike
– Mbushje të përgjithshme
– Veneers
– Veneers me kompozit