Sëmundje të gojës

Klinika jone trajton me një përkujdesje të veçantë dhe të personalizuar çdo pacient me patologji të rralla të gojës. Tek AB DENT do të gjeni trajtim specialistik për sëmundjet e mukozës, për sëmundjet dhe komplikacionet e gojës në pacientet diabetikë dhe me sëmundje të përgjithshme që shfaqen në kavitetin oral.