Dentistri estetike Trajtimet dentare estetike janë në rritje si pasoje e kërkesës se shoqërisë dhe kërkesës për perfeksion. Buzëqeshja është pjese e imazhit tone dhe përmirësimi i saj sjell një sërë të mirash si rritje të vetëvlerësimit të pacientit dhe besim tek...